Bérleti Feltételek

A szerződési feltételeinket igyekeztünk minél egyszerűbben összeállítani és könnyen, érthetően megfogalmazni. Kérjük mielőtt autót bérelne olvassa át!

1. Kölcsönzési Feltételek

Gépkocsit vezethet aki: szerepel a kölcsönzői szerződésen, 23. életévét betöltötte érvényes személyigazolvánnyal vagy útlevéllel, állandó lakhellyel, legalább egy éves jogosítvánnyal
rendelkezik.

2. Fizetés

Fizetési mód készpénz fizetés: napidíj + kilométerdíj a bérleti napok és a megtett távolság együttes összege. A kaució személygépkocsi esetén 200 000.- Ft, kisbuszoknál 300 000.- Ft. A kölcsönadási szerződés megkötésekor letétet kell fizetni. Letét: az eredeti megállapodáson kívül esetleg felmerülő plusz díjak kiegyenlítésére ( például: bérletiidő túllépése, üzemanyagköltség, a kár amit a biztosító nem térít). Amennyiben nincs ilyen úgy hiánytalanul visszakapja pénzét. A kölcsönadási szerződés megkötésekor előleget kell fizetni, az előleg tartalmazza a várható kölcsönadási díj összegét. A letétet és az előleget a jármű átvételekor előre kell fizetni. A kölcsönzési napidíj 24 órára vonatkozik mely a jármú átvételének időpontjától kezdődik. Amennyiben a kölcsönző a járművet késve adja vissza 5 órán belül fél, öt órán túl egy napi díjat kell megfizetni, türelmi idő 1 óra.

3. Biztosítás anyagi feltételei

A casco biztosítást nem kell külön fizetni a kölcsönzési díj a Cascot és a felelősségbiztosítást tartalmazza. Töréskár esetén az önrész a kár 10 százaléka de minimum 200 000.- Ft. Totálkár és lopás esetén az önrész minimum 200 000.- Ft vagy amire a biztosító nem vállal fedezetet (például: üvegkár, belső kárpit). A kölcsönző korlátlan anyagi felelőséggel tartozik amennyiben a műszaki károsodás egyértelműen a kölcsönzői hibájából történik valamint ha kölcsönzői szerződésből eredő kötelezettségeit megszegi, ha neki átadott gépkocsi okmányait és felszereléseit elveszíti, valamint az erőszakos és gondatlan üzemeltetésből eredő károkért. A gépkocsi kulcsát és okmányait mindig magánál kell tartania! A kölcsönző kötelezi magát arra , hogy amennyiben a gépkocsit riasztókészülékkel van ellátva akkor azt rendeltetésszerűen működteti. A riasztó üzemképtelensége vagy a távítrányitó elveszítése olyan hibának minősül amelyről a kölcsönadót haladéktalanul értesíteni kell és gondoskodni kell a gépkocsi megőrzéséről. A távirányító vagy indítókulcs elvesztése esetén a teljes riasztóberendezés pótlásának költsége a kölcsönbe vevőt terheli. A kölcsönbevevő kötelezi magát arra , hogy a gépkocsi kilométeróra számlálójának meghibásodása esetén a kölcsönbe adót haladéktalanul értesíti. Amennyiben ezt elmulasztja, illetve szándékosan megrongálja a számlálót úgy a kölcsönzési időtartamra napi 500km-nek megfelelő díjtöbbletet köteles megfizetni. A gépkocsit tilos alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyásolása alatt vezetni vagy ilyen személynek a vezetést átengedni. Amennyiben az alábbi feltételek közül a kölcsönbe vevő bármelyiket megszegné úgy a megkötött biztosítás (ok) elveszítik érvényességüket, az esetleges felmerülő károk, költségek pedig a kölcsönbevevőt terhelik. – az autót rendeltetésszerűen kell használni – az autót nem használhatja vontatásra, autóversenyen, bűncselekményben – tilos az előírt benzin típustól eltérő más minőségű üzemanyagot használni – tilos a gépkocsi kapacitását meghaladó tárgyat ill. a megengedettnél több személyt szállítani – tilos az állatok ill. gyúlékony anyagok szállítása Az autót a vezetőszemély felelős továbbá olyan esetekben, mint például az indítókulcs elvesztése, nyitva hagyott autó, autóriasztó bekapcsolásának elmulasztása. Ilyenkor a jármű ellopása esetén akár az autó teljes értékének megtérítésére is kötelezhető. A kölcsönzési idő tartamára eső büntetésekért például gyorshajtás, tilosban parkolás, kölcsönbevevő vállalja a felelőséget. Az esetleges gumijavítás és szerelés költségei a kölcsönbe vevőt terhelik. Lopás személyi sérülés vagy 15 000.- Ft-ot meghaladó anyagi kárral járó baleset esetén a kölcsönbevevő köteles legelőször a kölcsönbeadót értesíteni az alábbi telefon számokon: 06 30 383 4893, 06 23 453 147 Ennek elmulasztása esetén a vállalja a gépjármű egyösszegű kifizetését. Az alapdíjhoz tartozó napi 400km felett a kölcsönbe vevő köteles km-ként nettó 20 Ft-ot megfizetni. A revizíót csak a kölcsönbe adó végezheti el. A revizió idejére kölcsönadási díjat nem számít a kölcsönadó fel, ha revizió elvégzésének időtartama 12 órát meghaladja a kölcsönbeadó csereautót biztosít, ha kölcsönbe vevő legalább 72 órával előtte a revizióra való érkezését bejelentette. Ebben az esetben a cserekocsi díját meg kell fizetni a járművet csak Magyarország területén lehet használni, ha a kölcsönbe vevő külföldre kíván távozni a járművel azt a szándékát a szerződés megkötésekor jeleznie kell. A kölcsönbeadó fenntartja magának azt a jogot ,hogy egyes országokba való utazásához ne járuljon hozzá. A kölcsönbeadó a járművet kenőanyaggal feltöltve, tartozékaival együtt adja át a kölcsönbevevőnek. A kölcsönbe vevő köteles a járművet és tartozékait a szerződésen megjelölt helyen és időben normál elhasználódást kivéve ugyanolyan állapotban visszaadni, mint átadáskor volt. Ha a kölcsönbevevő a gépkocsit továbbra igénybe akarja venni ezt a szándékát a szerződés lejárta előtt 24 órával kell a kölcsönadó tudomására hozni. A kölcsönadó a szerződést nem köteles meghosszabbítani.

 
[url]UA-159222370-2[/url]